Dogoterapia (canisterapia, kynoterapia) to sposób aktywizowania osób chorych i niepełnosprawnych poprzez ich udział w odpowiednio przygotowanych zajęciach, w których uczestniczy również pies terapeutyczny. Zajęcia te mają na celu wspomaganie procesu przywracania sprawności psychicznej bądź fizycznej, a co za tym idzie aktywizację społeczną. Dogoterapię dzielimy na AAA – Aktywne spotkania z udziałem zwierząt – psa (Animal Assisted Activities), AAE – Edukacja z udziałem zwierząt-psa (Animal Assisted Education) i AAT – Terapia z udziałem zwierząt – psa (Animal Assisted Therapy).

Golden Retriever z hodowli Queen Rosa jest psem o specjalistycznym przygotowaniu do udziału w zajęciach dogoterapii. Rosa chętnie bierze udział w spotkaniach z dziećmi i czerpie radość ze swojej odpowiedzialnej roli.

Dogoterapia z udziałem psa rasy Golden Retriever
Dogoterapia z udziałem psa rasy Golden Retriever z hodowli Queen Rosa.